Missie en Visie

De Stichting Hiëronymus, een Stichting van Openbaar Nut, wordt officieel opgericht op 9 september 2010, onder het goedkeurend oog van Mgr. Luc Van Looy, toenmalig Bisschop van Oost-Vlaanderen. In de statuten van de Stichting Hiëronymus zijn de doelstellingen helder geformuleerd in 3 belangrijke punten:


 • de Stichting Hiëronymus waakt over de beleving en de realisatie van het waardekader ‘Diligamus Opere et Veritate’ van de Congregatie en de voortzetting van hun filantropische activiteiten bij elk van de huidige en toekomstige partner - organisaties en/of de organisaties die hier direct of indirect mee verbonden zijn (o.a. pastorale zorg, ethische en andere organisaties).
 • dit waardekader vertrekt vanuit de christelijke inspiratie van de Congregatie, met een bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens. Vanuit een maatschappelijk verantwoord bestuur wordt gewerkt aan een participatief en partnerorganisatie-gestuurd beleid. De Stichting waakt over het goede evenwicht tussen de eenheid enerzijds en de eigenheid anderzijds van de partnerorganisaties en stimuleert de solidariteit onderling. Transparantie en integriteit schragen de permanente aandacht voor de eigen identiteit van de Stichting als social profit organisatie.
 • de Stichting Hiëronymus organiseert eigen activiteiten en ondersteunt projecten die ingediend worden door de partnerorganisaties en die beantwoorden aan specifieke criteria
  • zorg, ondersteuning of vorming verlenen aan de (kwetsbare) medemens
  • ontplooiing van partnerorganisaties en hun medewerkers
  • ontwikkeling van nieuwe en/of innoverende initiatieven
  • projecten die kaderen binnen de doelstellingen van de Stichting