Historiek


 • 1839

  Gesticht te Sint-Niklaas om te voorzien in de zorg voor het weeshuis, dat vanaf 1959 jongenstehuis gaat heten en wordt opgeheven in 1978.
 • 1841

  Opening van de kosteloze Sint-Hiëronymusschool die vanaf 1844 ook onderwijs voor betalende leerlingen biedt en bestaat tot 1961.
 • 1852

  Oprichting van het Sint-Hiëronymus ziekenhuis ter verzorging van krankzinnigen
 • 1856

  Oprichting van het pensionaat O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
 • 1857

  Er volgt een reeks overnames en oprichtingen van huizen buiten Sint-Niklaas, later weer afgestaan of opgeheven - het weeshuis in Deinze - een school, een 'oudemannenhuis' en weeshuis in Poperinge - wezen en bejaarden, overgenomen van de Dominikanen uit Hamme - het beheer van de Sint-Stephanusschool uit Gent - en het langste beheer: de school in Borgloon van 1858 tot 1948.
 • 1862

  Muziekmaatschappij De Weezenkring gaat van start en blijft actief tot 1922.
 • 1870

  De bouw van de kloosterkerk start met afwerking in 1872.
 • 1877

  Opening van de betalende school in de Nieuwstraat Stekene.
 • 1879

  Opening parochiale kosteloze school op t Eindeken in Stekene. Beide scholen versmelten in 1936 - 1937 tot één school.
 • 1886

  Start van de Sint-Lodewijkschool in Beveren.
 • 1889

  Start van de Sint-Antoniusschool in Maldegem, die sinds 1976 een afdeling heeft in Middelburg.
 • 1891

  Ontstaan van de oudwezenbond die nog steeds actief is.
 • 1901

  Overname van het gesticht van de Broeders van de H. Dominicus uit Lokeren.
 • 1907

  De oudleerlingenbond van de Broederschool in Sint-Niklaas gaat samen met de reeds bestaande bond uit Antwerpen.
 • 1923

  Oprichting van de landbouwschool in Sint-Niklaas
 • 1936

  Omvorming van de 'Moyennes' tot moderne humaniora in Sint-Niklaas.
 • 1946

  Overname van twee 'geneeskundige gestichten': het Sint-Jozefinstituut te Sleidinge en Sint-Jan de Deo te Gent
 • 1958

  Oprichting van een M.P.I. te Lokeren, dat in 1970 aangevuld wordt met een BuSo-school, die nog later een afdeling krijgt in Daknam.
 • 1960 — 1961

  Oprichting van respectievelijk de technische school in Stekene en de handelsschool in Sint-Niklaas.
 • 1982 — 1988

  Fusie van de scholen Sint-Lodewijk, O.-L.-Vrouw van Gaverland en het Anna Piersinstituut tot de vzw KSO Beveren-Melsele.
 • 1983

  Start van een gemengde lagere humaniora en overname van het beroeps-meisjes 'Cor Jesu' te Stekene.
 • 1984

  Land- en tuinbouwschool, nu Bio-technische geheten, verhuist naar de open terreinen in de Weverstraat te Sint-Niklaas Oprichting Dibrosi vzw 'dienstverlening Broeders Sint-Niklaas'.
 • 1987

  Start van het agrarisch hoger onderwijs van het korte type, in de Bio-technische samenwerking met het hoger instituut Maria Middelares.
 • 1988

  Na overname in Sleidinge van de neuropsychiatrische kliniek Mater Dei van een Franse congregatie 'de religieuzen van het kind Jezus', gaat het geheel de Psychiatrische Centra Sleidinge heten.
 • 1989

  Uitvoering van het eenheidstype middelbaar onderwijs in de Broederscholen.
 • 1991

  Start activiteit De Teerling in Daknam.
 • 2003

  De Broederscholen nemen de basisschool Driegaaien over van de Zusters Jozefienen-Heilige Familie in Sint-Niklaas.
 • 2006

  Opening Huyze Alexander in Belsele, nieuw kantoorgebouw van Dibrosi vzw.
 • 2007

  Start van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Sport in de Broederschool in de Weverstraat
 • 2009

  De Broeders verwerven het kloostergebouw van de Zusters van de Congregatie 'Dochters van het Kind Jesus' in Sleidinge. Het Psychiatrisch Centrum verbouwt het en organiseert er ambulante zorg.
 • 2010

  Omvorming Dibrosi vzw naar Netwerk Hiëronymus vzw. Oprichting Stichting Hiëronymus (stichting openbaar nut) en Stichting Broeders Hiëronymieten (private stichting).
 • 2011

  Verzelfstandiging Pro Mente vzw (initiatief beschut wonen in Sint-Niklaas en Dendermonde).
 • 2012

  Fusie psychiatrische ziekenhuizen Sint-Jan de Deo - Gent en Psychiatrische Centra Sleidinge tot het nieuwe Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Bezoek van de Broeders Hiëronymieten aan het klooster en hun medebroeders in Somasca - Italië.
 • 2013

  Afscheid van het domein Baverik in Waasmunster. Sluiting kloosters in Stekene en Lokeren. Alle broeders nemen hun intrek in het hoofdklooster in Sint-Niklaas.
 • 2014

  Fusie Domos vzw en Delta Wonen vzw tot de nieuwe, verzelfstandigde vzw Domos (initiatief beschut wonen in Gent en Sleidinge).
 • 2015

  Herbestemming van de Schoolkerk in Sint-Niklaas tot een multifunctioneel centum, met creatie van een Box-in-Box, onder de auspiciën van het Agentschap Onroerend Erfgoed
 • 2020

  Fusie Broederscholen Hiëronymus VZW en Katholieke Scholen Regio Waasland VZW tot nieuwe VZW Katholiek Onderwijs Land van Waas
 • 2021

  Inkanteling Domos VZW en Delta Wonen VZW in Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge