Netwerk Hiëronymus


Netwerk Hiëronymus VZW werd in 1984 door de Broeders Hiëronymieten opgericht onder de naam Dibrosi, wat staat voor ‘Dienstverlening Broeders Sint-Niklaas’. De bedoeling destijds was dat deze vereniging zonder winstoogmerk de rol van de Congregatie zou overnemen en hun patrimonium verder zou beheren in ruil voor de zorg voor de Broeders en voor het verlenen van een aantal ondersteunende diensten aan de interne partnerorganisaties (nl. de scholen, de psychiatrische centra, de initiatieven beschut wonen en de instelling voor volwassenen met een beperking).

Anno 2010 besliste de Congregatie om het beheer van het patrimonium en de verderzetting van het waardekader en de filantropische werken onder te brengen in een stichting van openbaar nut, Stichting Hiëronymus. De activiteiten, intussen geëvolueerd tot een volwaardig expertise- en dienstencentrum, werden afgesplitst in de bestaande VZW, die omgedoopt werd tot Netwerk Hiëronymus.

Vandaag is Netwerk Hiëronymus VZW een professioneel shared service center. De kerngedachte achter de werking is steeds de expertiseverlening, de realisatie van het groepsvoordeel, en de betrachting dat elke organisatie zich hierdoor meer op haar kernactiviteit (zorg en onderwijs) kan concentreren.

Deze activiteiten zijn opgedeeld in verschillende activiteitenportfolio’s en situeren zich op het vlak van patrimoniumbeheer, verzekeringen, strategisch financieel beleid, ICT-beleid, personeelsadministratie, groepsaankopen (en het navolgen van de Regelgeving Overheidsopdrachten) en algemene beleidsondersteuning.

De stafmedewerkers van het Netwerk werken steeds in nauw overleg met de collega’s van elke partnerorganisatie. Naast het inspelen op de noden die vanuit de organisaties komen, biedt het Netwerk regelmatig overkoepelende opleidingen aan, werkt het complexe rapporten uit of geeft het ondersteuning bij de organisatie van strategische denkdagen voor bestuurders.

Naast de ondersteuning voor de partnerorganisaties van de Groep Hiëronymus, focust het Netwerk zich eveneens op samenwerkingsverbanden met externe organisaties, zowel in de wereld van onderwijs als in de zorg. Een belangrijk partnership is de samenwerking met Goed, de apotheekketen, die met ons ‘in house’ ontwikkeld programma Medinet © de volledige bestel- en leveringscyclus van haar klanten beheert. Het Netwerk is op die manier de ‘vaste ondersteuner’ in verschillende woonzorgcentra, centra voor mensen met een beperking en revalidatiecentra.