Missie

De Broeders Hiëronymieten richtten in 1839 een Congregatie op die tot doel had zorg en onderwijs te organiseren, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens.

Het begon allemaal met zorg en daarna onderwijs voor weeskinderen in een kleine locatie aan de Dalstraat in Sint-Niklaas. Al gauw groeide deze activiteit uit naar verschillende plaatsen in heel Vlaanderen, gaande van Poperinge tot Borgloon. Ook de Congregatie groeide op een bepaald moment tot meer dan 160 Broeders, die ingezet werden in de verschillende scholen, kloosters, psychiatrische centra en in de zorginstelling voor mensen met een fysieke en mentale beperking.

In 2010 besliste het Bestuur van de Congregatie om het roer over te dragen aan leken, via de oprichting van de Stichting Hiëronymus, een Stichting openbaar Nut en de Groep Hiëronymus. De Missie ‘zorg voor de kwetsbare medemens’ wordt tot vandaag nog steeds als ankerpunt en toetssteen gehanteerd in alle werkzaamheden en beslissingen die besturen en directies van de partnerorganisaties nemen.

Visie

Het Bestuur van de Stichting Hiëronymus wil in alle partnerorganisaties van de Groep Hiëronymus de kern van de goede werken -zorg voor de kwetsbare medemens- van de Stichters blijven bewaken en verderzetten. Niemand uitsluiten en mensen de zorg, opleiding en begeleiding geven die ze verdienen en nodig hebben, zal altijd het centrale thema blijven.

Bovendien stimuleert en motiveert de Stichting Hiëronymus al haar bestuursorganen, managementteams en medewerkers om van hun organisatie een duurzame, fijne werkplek te maken, waar plaats is voor innovatie, een open geest, samenwerking, solidariteit en verbondenheid. Dit alles met blijvende aandacht voor de Christelijke wortels van de stichters.

Waarden

In de dagelijkse werking hebben de Broeders deze leer vertaald naar ‘zorg en onderwijs bieden aan iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren van de maatschappij’. De Broeders sloten niemand uit. Dit is vandaag nog steeds één van de kernwaarden in de werking van alle organisaties.

De oorspronkelijke missie van de stichters steunt bijgevolg op de volgende Waarden:

  • Christelijke inspiratie
  • Inclusie
  • Verbondenheid
  • Solidariteit
  • Innovatie