Missie

De Broeders Hiëronymieten richtten in 1839 een Congregatie op die tot doel had zorg en onderwijs te organiseren, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens.

Het begon allemaal met zorg en daarna onderwijs voor weeskinderen in een kleine locatie aan de Dalstraat in Sint-Niklaas. Al gauw groeide deze activiteit uit naar verschillende plaatsen in heel Vlaanderen, gaande van Poperinge tot Borgloon. Ook de Congregatie groeide op een bepaald moment tot meer dan 160 Broeders, die ingezet werden in de verschillende scholen, kloosters, psychiatrische centra en in de zorginstelling voor mensen met een fysieke en mentale beperking.

In 2010 besliste het Bestuur van de Congregatie om het roer over te dragen aan leken, via de oprichting van de Stichting Hiëronymus, een Stichting openbaar Nut en de Groep Hiëronymus. De Missie ‘zorg voor de kwetsbare medemens’ wordt tot vandaag nog steeds als ankerpunt en toetssteen gehanteerd in alle werkzaamheden en beslissingen die besturen en directies van de partnerorganisaties nemen.

Visie

Het Bestuur van de Stichting Hiëronymus wil in alle partnerorganisaties van de Groep Hiëronymus de kern van de goede werken -zorg voor de kwetsbare medemens- van de Stichters blijven bewaken en verderzetten. Niemand uitsluiten en mensen de zorg, opleiding en begeleiding geven die ze verdienen en nodig hebben, zal altijd het centrale thema blijven.

Bovendien stimuleert en motiveert de Stichting Hiëronymus al haar bestuursorganen, managementteams en medewerkers om van hun organisatie een duurzame, fijne werkplek te maken, waar plaats is voor innovatie, een open geest, samenwerking, solidariteit en verbondenheid. Dit alles met blijvende aandacht voor de Christelijke wortels van de stichters.

               

Onze missie en de daarbij horende grondhouding van de stichters steunen op de volgende waarden:

 • integratie

  In onze partnerorganisaties zijn leerlingen, patiënten, bewoners en andere zorgvragers hartelijk welkom, ongeacht hun achtergrond en talenten en wars van enige vorm van discriminatie.

  Humane zorg en menselijke nabijheid zijn prioritair in ons handelen en onze communicatie. We hebben aandacht voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons.
 • veerkracht

  We stimuleren reflectie op elk niveau in de organisatie, we durven onze visie en werking in vraag stellen en flexibel, maar verantwoord, inspelen op innovatie en verandering.

 • christelijk

  Onze werking en besluitvorming bouwen bewust verder op de christelijke en evangelische waarden als naastenliefde (caritas) , respect, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. We maken ook ruimte voor de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging van anderen, weliswaar met de universele verklaring van de rechten van de mens als toetssteen.

 • vertrouwen

  In elke de organisatie heerst een hartelijke en respectvolle sfeer. We sporen medewerkers aan om te groeien in hun rol en verantwoordelijkheden en geven hen hiervoor alle kansen en vertrouwen. Dit vertrouwen impliceert een integere en transparante houding en de wil om op een respectvolle manier, gebaseerd op evenwaardigheid, met elkaar samen te werken.

 • verbondenheid

  We streven in elke organisatie een zo horizontaal mogelijke werking na, maar verwachten dat deze werking blijk geeft van verbondenheid en respect voor de verticale beleidsstructuur van de Groep Hiëronymus. Via veelvuldig overleg, weloverwogen besluitvorming en laagdrempelige initiatieven om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen en waarderen, trachten we verbondenheid, solidariteit en betrokkenheid te realiseren.