Groep Hiëronymus 


Netwerk Hiëronymus biedt verschillende ondersteunende diensten aan de interne partnerorganisaties van de groep Hiëronymus.

De groep Hiëronymus bestaat uit


  • 13 scholen
  • 2 psychiatrische centra
  • 2 initiatieven beschut wonen
  • 1 instelling voor volwassenen met een beperking