Samenwerkingen


Netwerk Hiëronymus is een Vereniging Zonder Winstoogmerk, een VZW. Elke VZW heeft als hoogste beslissingsorgaan de Algemene Vergadering. De leden hiervan worden ‘effectieve leden’ van de VZW genoemd. Zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.

Het Netwerk heeft echter ook een aantal ‘Toegetreden Leden’. Dat zijn organisaties of VZW’s die beroep doen op de expertise van de stafmedewerkers van het Netwerk. Hun belangen worden behartigd door de effectieve leden. Het Netwerk werkt sinds vele jaren samen met Apotheekketen Goed, met de VZW Catharinascholen-Sinaai en met Raakzaam, een VAPH-instelling voor volwassenen met een beperking.