Sint-Catharinascholen


Deze scholen-VZW bestaat uit drie basisscholen met vier vestigingsplaatsen, alle gevestigd in en rond Sinaai, met een totaal van 450 leerlingen.

Netwerk Hiëronymus biedt al sinds 2011 ondersteuning aan de het bestuur en de directies van de VZW op het vlak van financiën. Onze stafmedewerker Financiën verzorgt het volledige financiële hoofdproces, gaan de van de opmaak van budgetten, tot kwartaalrapporten en jaarafsluitingen. Bovendien geven zij financieel advies op vraag van het bestuur. Dit leidde, bijvoorbeeld, in 2019 tot de start van het gebruik van een nieuw boekhoudpakket, Count-e.

In 2019 werd de ondersteuning vanuit het Netwerk eveneens uitgebreid met het dossier ‘loonadministratie’ voor het Meester-Vak-en Dienstpersoneel van de VZW. Maandelijks bereidt onze stafmedewerker Administratie de lonen voor van het personeel dat niet door het ministerie van onderwijs betaald wordt. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de secretariaatsmedewerkers van de verschillende scholen.