Psychiatrisch Centrum
Gent-Sleidinge

De missie van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS) is het aanbieden van op maat uitgewerkte intramurale, ambulante en mobiele zorg en behandeling, aan jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen.

Enerzijds vertaalt het PCGS zijn ethische cultuur in toegankelijke en laagdrempelige zorg. Anderzijds biedt het PCGS de mogelijkheid tot hoog-intensieve, kwalitatieve, gespecialiseerde zorg op indicatie en afgestemd op verschillende problematieken. Het PCGS wil innoverend zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg en wil voeling houden met de steeds veranderende noden van de maatschappij, de individuele zorgvrager, en desgevallend de familie en de context.

Het psychiatrisch centrum als zorgomgeving legt het accent op het aanbieden van een gastvrij herstellingsoord, een ruimte die rust en voorspelbaarheid biedt, een onthalende plek waar mensen kunnen herstellen. De zorgrelatie daarbinnen definieert zich als een gelijkwaardige samenwerking, waar de noden en vragen van de patiënt en zijn context het uitgangspunt vormen. Hierin staan dialoog, onderhandelen en bondgenootschap centraal.

Het PCGS past hiervoor verschillende denkstromingen en therapeutische oriëntaties toe. Vakmanschap wordt steeds opgenomen vanuit een brede en integrale samenwerking van de teams. Als maatschappelijk engagement kiest het PCGS voor efficiëntie, toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur bereikbaar en beschikbaar te zijn voor elke psychosociale en psychiatrische hulpvraag.

PCGS organiseert haar werking op twee campussen, één in het landelijke Sleidinge, één in het midden van de stad Gent. Meer dan 500 medewerkers staan elke dag klaar om zorg en ondersteuning te bieden.

De Zorg en behandelingen worden in verschillende vormen aangeboden :

  • Residentieel : de patiënt verblijft in het centrum en volgt daar een behandel/zorgprogramma;
  • Ambulant : de patiënt verblijft thuis en volgt overdag een behandel/zorgprogramma in het centrum, de frequentie varieert van dagelijks tot 1 keer om de 1 à 2 maand;
  • Mobiel : de patiënt verblijft thuis en medewerkers van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge komen bij de patiënt ter plaatse.