Pro Mente

De 23 medewerkers van Pro Mente vertrekken voor begeleiding van hun cliënten vanuit de herstelvisie. Hiervoor hanteren ze de SRH als methodiek, wat zoveel betekent als dat de wensen en krachten van cliënten centraal staan. Er wordt gestreefd naar actieve betrokkenheid van het netwerk van de cliënt, naar het werken met doelstellingen van de cliënt op verschillende levensdomeinen. Op die manier streven we samen met de cliënt naar sociale inclusie en het (her)opnemen van rollen in de maatschappij.

De begeleiding wordt geboden door multidisciplinair teams, onder leiding van diensthoofden, coördinerend psychiaters, stafmedewerker en de coördinator van de vzw.