Emiliani

Emiliani focust haar activiteiten op ‘Wonen’, ‘Werken’ en ‘Vrije Tijd’

Wonen

Een plek waar je je thuis voelt is voor iedereen belangrijk. Dit is heel persoonlijk. Daarom gaan we met de cliënt en de mensen rondom hem op zoek naar een woonplek die aansluit bij zijn/haar noden en wensen. We kijken naar wat mensen willen en zelf kunnen en bekijken de ondersteuningsnood. Wij gaan met cliënten en hun netwerk op zoek naar een passend ‘thuis’.

Daarvoor heeft Emiliani 3 verschillende woonvormen:

 • Wonen in een beschermde omgeving

  In Lokeren bieden we een aantal woningen in een beschermde omgeving aan. Afhankelijk van nood aan nabijheid geven wij meer of minder professionele ondersteuning. De woningen zijn op vlak van infrastructuur aangepast aan specifieke ondersteuningsvragen. Er kan beroep gedaan worden op diensten zoals een wasserij, een onderhoudsploeg, een medische en paramedische dienst, ...

 • Een huis in de straat

  De nadruk ligt hier meer op zelfstandigheid en groei. Cliënten huizen met enkelen samen en staan zelf in voor het huishouden. Ze kunnen daarbij rekenen op professionele en individuele ondersteuning.

 • Doorgedreven maatwerk – Wonen op ‘t Eikenhof

  ‘t Eikenhof is al jarenlang een zorgboerderij waar hulpboeren van Emiliani verschillende dagen per week komen helpen.

  Het Eikenhof is een woonproject voor 4 cliënten. Emiliani zorgt voor de toeleiding van cliënten en de professionele begeleiding. De eigenaars van de boerderij zorgen voor de investering van de woning. De cliënten huren samen deze woning en zorgen samen voor de meubels en huisraad.

  De kracht van het project zit in de inbedding in de buurt en de samenwerking met en tussen de netwerken van de cliënten. Hartverwarmend om te zien dat de ondersteuning niet alleen vanuit de professionelen wordt gedragen, maar ook vanuit de omgeving en de netwerken.

Werken

De nadruk ligt bij het werkaanbod in Emiliani ligt op zinvol werken dat aangepast is een de nood, de talenten en de mogelijkheden van elke cliënt. Dit kan gaan van werken op de boerderij, tot begeleid werken in een brouwerij of een bedrijf.


Vrije tijd

Een hobby. Samen zijn met anderen waarbij je je goed voelt. Je vrije tijd invullen. Bij Emiliani kan het allemaal. Of je nu graag belevingsgerichte activiteiten doet, of je energie kwijt wil in een sportactiviteit, of liever deelneemt aan activiteiten van een vereniging of club in de buurt. De begeleiders bij Emiliani gaan mee op zoek naar wat elke cliënt graag wil doen.

In Emiliani werken meer dan 300 medewerkers direct of indirect mee aan het welbevinden van de cliënten.