ACTIVITEITEN

Vandaag is Netwerk Hiëronymus VZW een professioneel shared service center.

De kerngedachte achter de werking is steeds de expertiseverlening, de realisatie van het groepsvoordeel, en de betrachting dat elke organisatie zich hierdoor meer op haar kernactiviteit (zorg en onderwijs) kan concentreren.

Deze activiteiten zijn opgedeeld in verschillende activiteitenportfolio’s en situeren zich op het vlak van patrimoniumbeheer, verzekeringen, strategisch financieel beleid, ICT-beleid, personeelsadministratie, groepsaankopen (en het navolgen van de Regelgeving Overheidsopdrachten) en algemene beleidsondersteuning.

PATRIMONIUM
BEHEER

 

 • Ondersteuning, advies, expertise en overleg in verband met grote bouwdossiers en de subsidiëring ervan, van concept tot realisatie

 • Voorbereiding, coördinatie, advies, opvolging en overleg bij de lokale realisatie van grote bouwdossiers

 • advies in verband met gebruiksonderhoud van het patrimonium

 • contacten en overleg met externe instanties ter voorbereiding, opvolging en realisering van bouwdossiers: architecten, subsidiërende overheid, financiële instellingen

 • realisatie van groepsvoordeel, groepsvisie en optimalisering van de werking van de partnerorganisaties (aankoop, technische dienst...) op het vlak van patrimonium

ICT BEHEER

 

 • visie, organisatie en onderhoud van de centraal opgezette ICT-infrastructuur

 • permanente optimalisering van informaticasystemen en computerprogramma's, ook in functie van wijzigende wetgeving

 • advies en expertise i.v.m. ICT-infrastructuur (groepsaankopen, installatie, onderhoud)

 • helpdesk voor de medewerkers en de artsen van de partnerorganisatie

 • ICT-opleiding

 • regelmatig overleg met alle ICT-verantwoordelijken van de partnerorganisaties in verband met de realisering van groepsvoordeel, groepsvisie en optimalisering van de werking van de partnerorganisatie op het vlak van ICT

FINANCIEEL
BEHEER

 

 • beheer van alle verplichte verzekeringspolissen m.b.t. de eigendommen en de burgerlijke aansprakelijkheid van alle partijen, incl de medewerkers, patiënten/cliënten/leerlingen en artsen

 • uitvoering van tussentijdse controles op de operationele boekhouding

 • opmaak van tussentijdse rapportages en management letters voor de directie en Raad van Bestuur

 • opmaak van de begroting

 • opmaak van financiële jaarverslagen en van de verplichte documenten die voorgesteld dienen te wordenaan de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en/of de bedrijfsrevisor

 • advies, expertise en ondersteuning in verband met de beleggingscapaciteiten en -mogelijkheden